Curriculum Vitae | Marije Rooijmans

HR Manager a.i.
Bauhaus Nederland Bunnik | augustus - november 2022

Analyse van en advisering over inrichting, positionering en borging van de HR discipline binnen de organisatie.
Operationele aansturing HR team.

HR Business Parter a.i.
Sensus (part of Royal Cosun) Roosendaal | januari - november 2022

Strategische Personeelsplanning (SPP). Organisatiebreed analyseren huidige situatie i.r.t. organisatiedoelstellingen en -behoeftes, komen tot blauwdruk mogelijke toekomstige organisatie (o.a. middels kennissessies), doen van aanbevelingen en opstellen plan van aanpak.
Coaching managementteam productielocatie Zwolle m.b.t. leiderschap en onderlinge samenwerking.

HR (Project) Adviseur a.i.
Nieuw Unicum Zandvoort | januari - december 2021

Generalistische HR adviesrol op tactisch/operationeel niveau, met focus op (beleids)advisering naar management en Raad van Bestuur.

Projectmatig verantwoordelijk voor update functiebeschrijving en -waardering (FWG-systematiek), plan en format Strategische Personeelsplanning, (her)schrijven beleid en protocollen en schrijven Personeelshandboek.

Global HR Business Partner a.i.
Dutch Ophthalmic Research Center Zuidland | oktober 2019 - oktober 2020

Tactisch/strategisch internationaal HR Business Partner t.b.v. 3 managing directors, country managers en Sales & Technical Services teams (circa 100 medewerkers in 10+ landen in Europa, Azië, Zuid-Amerika).
Management- en medewerkeradvisering m.b.t. internationale HR, personele en organisatievraagstukken gericht op in-, door- en uitstroom en mobiliteit (incl. performance/disfunctioneren, juridische & ontslagzaken, recruitment, verzuim, arbeidsvoorwaarden) en coördinatie van expatdossiers (immigratie/visa).

Projectmatig (mede)verantwoordelijk voor o.a. coördinatie en uitrol van alle internationale COVID-19 overheidsmaatregelen (maart/oktober 2020), opzet en implementatie internationaal template arbeidsovereenkomst, internationale verlof- en verzuimregistratie, immigratie/visa processen Dubai en Japan.


HR Manager Benelux a.i.
Bolton Adhesives Rotterdam & Goes | mei 2018 - juli 2019

HR Manager t.b.v. de organisatieonderdelen in de Benelux, Frankrijk, Griekenland, Thailand en Dubai (circa 350 FTE). Aansturing HR team bestaande uit 2 HR Business Partners, 1 HR Officer/Payroll Administrator, 1 Officemanager en 3 Telefonistes/ Receptionistes. Management- en medewerkeradvisering m.b.t. HR, personele en organisatievraagstukken, uitvoer personeelsbeleid en regelingen, toepassing arbeidsvoorwaardelijke regeling (incl. CAO) en personeelsinstrumenten, strategische personeels- & successionplanning, salaryreview, coördinatie expatdossiers, ontslagzaken, recruitment, training & development, arbo & verzuim, HR audits (ISO, BRZO). Vertegenwoordiging werkgever in Ondernemingsraad, HR management-vertegenwoordiging in Site Management Team (t.b.v. productielocatie Goes) en onderdeel van Leadershipteam.

Projectmatig verantwoordelijk voor o.a. inrichting en implementatie Successfactors Master Data (HR informatiesysteem) t.b.v. alle landen, optimalisatie en outsourcing payroll (Visma/Raet), outsourcing receptie, implementatie rookvrije werkomgeving, gezondere bedrijfskantine. Medeverantwoordelijk voor herstructurering HR afdeling (rollen & verantwoordelijkheden, processen).


HR Business Partner a.i.
Bolton Adhesives Rotterdam | februari - april 2018

HR Business Partner t.b.v. de internationale afdelingen (International & Professional) Sales, (Corporate) Marketing, Finance, Controling, HR en IT. Management en medewerker advisering m.b.t. HR, personele en organisatievraagstukken, uitvoer personeelsbeleid en regelingen, toepassing arbeidsvoorwaardelijke regelgeving (CAO) en personeelsinstrumenten, werving & selectie, training & opleiding, arbo & verzuim.


HR Manager
Coöperatie ParkeerService U.A. Amersfoort | december 2013 – december 2017

Verder ontwikkelen en professionaliseren van de HR discipline vanuit de ontwikkeling en groei van de organisatie. Management- en medewerker advisering m.b.t. HR en personele vraagstukken. Ontwikkeling en uitvoer personeelsbeleid. Implementatie HR-instrumenten. Toepassing rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke wet- en regelgeving. OR advies- en instemmingstrajecten.

Projectmatig verantwoordelijk voor o.a. overgang pensioenuitvoerder (inrichting nieuwe regeling), inrichting AFAS HRM module, herziening beloningsbeleid (incl. fuwa), coördinatie vormgeving en uitrol Sociaal Plan reorganisatie.


HR Business Partner
Sharewire BV Den Haag | mei 2011 – september 2013

Opzetten en ontwikkelen van de HR-discipline. Ontwikkeling en uitvoer personeelsbeleid. Implementatie van bijbehorende HR-instrumenten. Management- en medewerker advisering m.b.t. HR en personele vraagstukken.

Projectmatig verantwoordelijk voor o.a. opzetten personeelshandboek, opstellen functieprofielen, structureren personeelsadministratie, vormgeven en invoeren performance cyclus, verbouwing en verhuizing kantoor, opzet opleidings-/werkervaringsproject.


HR Interim Professional
Yacht BV Amsterdam | april 2007 – mei 2011

Projectmatige inzet als HR professional:

P&O Manager | Koole Tanktransport | februari – mei 2011
Zwangerschapsvervanging, ten tijden van onderhandeling/invoer nieuwe CAO. Aansturing P&O-afdeling (2 medewerkers). Verantwoordelijk voor personeelsbeheer (incl. bemanningszaken schepen), personeels- en salarisadministratie voor circa 8 werkmaatschappijen, directie- en managementadvisering, uitvoer personeelsbeleid en regelingen, toepassing arbeidsvoorwaardelijke regelgeving (CAO) en personeelsinstrumenten, uitvoer training- en opleidingsbeleid, arbo & verzuim, werving & selectie.

Projectleider HRM Fusie | Waternet | november 2010 – januari 2011
Vanuit de fusie Waternet/Dienst Binnenwaterbeheer Gemeente Amsterdam (160 medewerkers + externe inhuur) verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van alle HR-gerelateerde onderdelen van de samenvoeging per januari 2011.

HR Adviseur | Gemeente Amsterdam | oktober – november 2010
Ziektevervanging; adviseren t.b.v. 3-tal afdelingen Dienst Binnenwaterbeheer m.b.t. personele vraagstukken, uitvoer HR-beleid, toepassing rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke regelgeving (ambtenarenrecht, NRGA) en toepassing personeelsinstrumenten.

HR Consultant | Milieudefensie | januari – november 2010
Adviseren van HR-afdeling m.b.t. complexe HR- en personele vraagstukken, uit te voeren HR-beleid en verantwoordelijkheden i.r.t. tot de reorganisatie.

HR Consultant | ParkeerService Amersfoort | juni – december 2009
Aanpassen en professionaliseren belonings- en beoordelingsbeleid. (Her)ontwikkelen van secundaire arbeidsvoorwaardenbeleid.

AO/IC Specialist HRM | Universiteit Amsterdam | februari – mei 2009
Analyseren, beschrijven, optimaliseren van diverse HR-processen (IST-SOLL).

HR Projectleider | ONEgas/AJS Amsterdam | mei – december 2008
Coördinatie HR-activiteiten en verantwoordelijkheden i.r.t. organisatie-herstructurering en mobilisatie van personeel.

HR Adviseur | ONEgas/AJS Amsterdam | december 2007 – april 2008
Ziektevervanging; allround HR op operationeel en tactisch niveau.

Assistent Regie Organisatie | Buma Stemra | oktober – november 2007
Administratieve organisatie m.b.t. de dienstverleningsovereenkomst met externe partij i.v.m. outsourcing (ICT-)werkzaamheden.

HRD Support | Yacht Academy Amsterdam | mei – september 2007
Organisatorische en administratieve ondersteuning aan vier HRD-adviseurs.

Beloningsonderzoek | Schiphol Group Schiphol | mei – juli 2007
Vergelijking arbeidsvoorwaarden inkopers in de markt. Advisering over mogelijke aanpassingen in de bestaande arbeidsvoorwaarden opdrachtgever.


P&O Manager
Fabrique Communicatie & Design Delft | september 2001 – april 2007

Opzetten en aansturen van de P&O-afdeling. Ontwikkeling en uitvoer van personeelsbeleid. Managementadvisering m.b.t. HR en personele vraagstukken en organisatieontwikkeling. Implementatie van HR-instrumenten en procedures.

Projectmatig verantwoordelijk voor opzetten en ontwikkelen van structuur recruitmentproces, opstellen functieprofielen, functiewaardering en uitbreiding functiehuis en loongebouw, opzetten HR-cyclus, uitrol medezeggenschap, verzuimprotocol, initiëren/begeleiden overstap arbodienst, opstellen personeelshandboek, opzetten personeelsinformatie-systeem en optimalisatie van de personeels- en salarisadministratie.

Daarnaast als teamleider verantwoordelijk voor (dagelijkse) aansturing van het facilitaire team (office management/communicatie/automatisering/ financiële/projectadministratie); 10-12 medewerkers.


Recruiter
Diverse werkgevers Noord/Zuid Holland | januari 1997 –augustus 2011
O.a. voor Lost Boys Amsterdam verantwoordelijk voor bedrijfsbrede werving & selectie en voor Arbeidsvoorziening Rijnstreek verantwoordelijk voor werving & selectie voor opdrachtgevers binnen de branches ICT en zakelijke dienstverlening.