HR Interim

Wanneer de eigen HR-medewerker tijdelijk wegvalt of dreigt uit te vallen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, langdurige arbeidsongeschiktheid of een langere periode van verlof, moeten de werkzaamheden natuurlijk gewoon doorgaan. Tijdelijke inzet van een interim HR professional is dan gewenst.

Ook in drukke perioden, vanuit de jaarlijkse HR taken & verantwoordelijkheden, door een specifieke ontwikkeling binnen uw organisatie of een ingrijpende verandering zoals een fusie, reorganisatie of besluit tot outsourcing, kan additionele inzet van een interim HR professional gewenst of zelfs vereist zijn.

Als ervaren HR professional ben ik vanuit OKTOBER Advies in staat uw organisatie, product of diensten en bedrijfs-/werkprocessen snel te begrijpen en mij de vereiste werkzaamheden en verantwoordelijk-heden snel eigen te maken, ook als er weinig of geen tijd is om de werkzaamheden zorgvuldig over te dragen. Mijn praktische, mens- en doelgerichte manier van werken en mijn ervaring zorgen ervoor dat ik in staat ben richting te bepalen, de juiste prioriteiten te stellen en overzicht te hebben en houden.

HR Projecten

Binnen organisaties komt het regelmatig voor dat projecten niet opgepakt (kunnen) worden. Omdat de bestaande formatie geen tijd heeft om het project naast de andere, reguliere werkzaamheden uit te voeren of niet over de gevraagde kennis of ervaring beschikt om het project vorm te geven.
Dan is het wenselijk om zo’n project gedeeltelijk of in z’n geheel uit te kunnen besteden aan een ervaren HR professional en te zorgen dat het project niet langer blijft liggen.

Met betrekking tot HR projecten kun je denken aan het ontwikkelen van de HR discipline binnen de eigen organisatie, het schrijven van HR beleid en het ontwikkelen van HR instrumenten , het schrijven van een personeelshandboek en reglementen, opstellen verzuimbeleid en -protocol, het ontwikkelen van een beoordelingssystematiek, opzet en uitvoer medewerkertevredenheidsonderzoek, opstellen functieprofielen en functiewaardering, het inrichten van de personeelsadministratie (incl. personeelsdossiers) en ontwikkeling van bijbehorende processen en procedures, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (bij fusie of overgang van organisatie), begeleiding van de implementatie van HR software, coördinatie vormgeving en uitrol Sociaal Plan, etc.

Vanuit mijn 20-jarige loopbaan heb ik binnen diverse HR-functies en bij diverse organisaties ruime ervaring opgedaan met het opstarten, begeleiden en uitvoeren van projecten, het ontwikkelen van HR beleid en HR instrumenten en het opzetten van HR disciplines binnen organisaties.
Graag zet ik deze kennis en ervaring voor u in vanuit OKTOBER Advies.

HR Advies

Niet elke organisatie heeft een eigen HR professional of HR afdeling, maar als werkgever krijg je te maken met uiteenlopende HR zaken en vraagstukken. Dit vraagt om structureel, periodiek of eenmalig HR advies.

Vanuit OKTOBER Advies ben ik graag uw HR sparringpartner op het gebied van personeel, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving, functioneren, verzuim, ontslag, conflicten, coaching, etc. en/of voer ik gericht HR-werkzaamheden met betrekking tot deze onderwerpen voor uw organisatie uit.

Of het nu gaat om een eenmalig, direct of ad hoc advies met betrekking tot een situatie die zich op dit moment binnen de organisatie voordoet, om het sparren over nieuwe wet- en regelgeving en de toepassing ervan voor uw organisatie of het van gedachten wisselen over nut & noodzaak van invoer van bepaald HR beleid of HR instrumenten, kom ik graag met u in contact.

Maar ook als er behoefte is aan structureel HR advies of inzet kan OKTOBER Advies helpen en kunnen we afspraken maken op maat, afgestemd op de wensen en behoeften. Vanuit een vast te stellen aantal uren HR expertise per periode (bijvoorbeeld maand of kwartaal), ondersteun ik de organisatie in de breedste zin van het HR vakgebied (op operationeel en tactisch niveau) en neem ik dagelijkse en periodieke HR gerelateerde zaken uit handen. Denk hierbij aan de coördinatie van de werving & selectie, het begeleiden van het indienstproces (incl. opstellen arbeidsovereenkomsten) of uitdienstproces, het ontwikkelen en implementeren van HR beleid, instrumenten en procedures, het begeleiden van verzuim en re-integratie, begeleiding van leidinggevende en/of medewerkers bij disfunctioneren en conflicten.
In onderling overleg bepalen we welke zaken wanneer opgepakt (moeten) worden. De werkzaamheden voer ik bij de organisatie op locatie uit of op afstand vanuit mijn eigen werklocatie.

Een goede en passende oplossing voor organisaties die (nog) niet over een eigen HR professional beschikken.


Benieuwd wat OKTOBER Advies voor u kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op. Bel 06 30085895 of mail naar oktoberadvies@gmail.com