“Als je denkt wat je altijd dacht, zie je wat je altijd zag.
Dan doe je wat je altijd deed en krijg je wat je altijd kreeg.”

Vrije vertaling van hetgeen Albert Einstein ooit heeft gezegd.

Elk mens komt in zijn of haar privéleven of werksituatie weleens in een situatie waarin hij/zij vastloopt in functioneren, gedrag of ontwikkeling en waarbij hij/zij hulp nodig heeft om het (leer)proces weer opnieuw of verder op gang te brengen, met als doel inzicht te verkrijgen en bewust te worden van eigen gedrag en gedachten, zaken anders aan te pakken, doelen te verwezenlijken en zichzelf verder te ontwikkelen.
Een coach helpt dan om zelf stappen te kunnen zetten in deze persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit OKTOBER Advies ben ik als coach inzetbaar voor medewerkers en teams binnen organisaties en voor particulieren.
Deze coachingstrajecten richten zich op persoonlijke coaching, met een focus op persoonlijke ontwikkeling, en op coaching met betrekking tot werk & bedrijf, zoals loopbaancoaching, outplacement, begeleiding bij re-integratie en duurzame inzetbaarheid.
Vanuit het principe “weten wie je bent, wat er bij je past en hoe je dit kan bereiken”.

Coaching

Doe jij wat je altijd doet en altijd al deed? En krijg jij dus wat je altijd krijgt en altijd al kreeg? In je werk? In je privéleven? In je contact met anderen, zoals familie, vrienden of collega’s?

Wil je dingen anders doen, zodat je ook wat anders krijgt? En wat wil je dan graag anders? Welk effect wil je graag bereiken? En wat is daarvoor nodig?

Als coach vanuit OKTOBER Advies ga ik graag over deze zaken met jou in gesprek. Om die verandering in gang te zetten, zodat je daarna kunt zeggen: "Doordat ik er anders over denk, zie ik het anders dan ik het eerst zag. Daardoor doe ik het anders dan dat ik het eerst deed en krijg ik iets ander terug dan ik altijd kreeg."

Persoonlijke coaching richt zich op het verkrijgen van inzicht in eigen mogelijkheden, ontdekken van drijfveren en kwaliteiten, makkelijker keuzes durven en kunnen maken, balans en plezier in het leven, zelfvertrouwen, inspiratie en motivatie. En daarnaast op loonbaanvragen en talentontwikkeling.

Re-integratie

Bij ziekte en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid hebben zowel werkgevers als medewerkers allerlei verplichtingen en dient er door beide partijen gewerkt te worden aan re-integratie. Binnen de eigen functie, binnen de eigen organisatie of in een andere hoedanigheid, in een andere organisatie (1e, 2e en 3e spoor).
Dit vraagt voor de betrokken partijen goede informatie, coördinatie, begeleiding en verslaglegging, naast kennis van de regels en richtlijnen vanuit de Ziektewet en het UWV.

OKTOBER Advies kan deze coördinatie, begeleiding en verslaglegging voor u oppakken.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de (verwachte) re-integratiemogelijkheden wordt de inhoud van het traject en het gewenste resultaat bepaald en afgestemd.

Outplacement

Door diverse omstandigheden en oorzaken kan besloten worden een arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen en moet men op zoek naar een andere baan. Soms vraagt zo’n verandering en het zoeken naar een nieuwe baan extra externe begeleiding of ondersteuning; ondersteuning die OKTOBER Advies kan bieden.

Door een coachingstraject gericht op outplacement richt men zich op de komende verandering en wat nodig is om deze zo goed mogelijk door te maken. Denk hierbij aan zaken als het onderzoeken van vragen als ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’ en wat betekent dit voor type functies en bedrijven, het opstellen van een goede CV en sollicitatiebrief, de presentatie tijdens een sollicitatiegesprek, gebruik en inzet van social media, netwerken, etc. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de emoties die hierbij logischerwijs komen kijken en het loslaten van de huidige, vertrouwde situatie.
Doel is vooruit te kijken en gericht stappen te kunnen zetten naar een nieuwe baan elders.

Werkwijze

Elke coachvraag en coachreden vraagt een eigen benadering en aanpak. Deze benadering en aanpak zijn van belang voor de werkwijze, het resultaat van het traject en het behalen van de gewenste doelen.
In een kennismakingsgesprek/intake wordt de leer- of ontwikkelvraag besproken en de coachvraag verhelderd; deze is verder bepalend voor de vorm, inhoud en duur van het coachingstraject (gemiddeld 4 tot 7 gesprekken, met in eerste instantie twee- of driewekelijkse gesprekken).

Door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten gaat men zelf aan de slag, ook tussen de gesprekken door. De resultaten zijn steeds weer input voor het volgende coachgesprek. Tussentijds wordt de voortgang en ontwikkeling geëvalueerd, gekoppeld aan de coachvraag, en wordt indien nodig de coachvraag bijgesteld.


Benieuwd wat OKTOBER Advies voor u kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op. Bel 06 30085895 of mail naar oktoberadvies@gmail.com